Makelhoeve 3, 2431 Veerle 014 84 06 63 maekelhoeve.be

Huisregels Maekelhoeve

Jouw veiligheid is erg belangrijk voor ons. Daarom stelden we huisregels op die gelden voor alle bezoekers van de Maekelhoeve. We gaan ervan uit dat je deze regels kent en naleeft. Weet dat het niet naleven ervan kan leiden tot een sanctie.

Drugs

Personen die in het bezit en/of onder invloed zijn van soft- of harddrugs zijn niet welkom en worden geweigerd. We willen de gezondheid van onze bezoekers niet in gevaar brengen, daarom is drugsgebruik ten strengste verboden. Dit zowel binnen als buiten de muren van onze feestzaal. In de Maekelhoeve geldt een zero-tolerancebeleid waarbij geen enkel excuus wordt aanvaard.

Aanstootgevend gedrag

Personen die geweld plegen of uitlokken t.o.v. andere bezoekers, de uitbater of zijn personeel, worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor personen die wapens of gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben en/of gebruiken.

Racisme, discriminatie en intimidatie

Een bezoek aan Maekelhoeve moet voor iedereen een fijne ervaring zijn. Daarom is elke vorm van racisme, discriminatie en intimidatie strikt verboden in de Maekelhoeve. Daartoe behoren onder meer: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vandalisme en geweld. Ook personen die zich gedragen alsof ze uit zijn op het plegen van geweld, kunnen geweigerd worden.

Eigendom van de zaak

Wie geen respect toont voor het in- en exterieur van de Maekelhoeve en/of beschadigingen aanbrengt aan de eigendommen van onze zaak, is verantwoordelijk voor de reparatie of het vernieuwen ervan.

Verstoren van de sfeer

Maekelhoeve staat bekend om zijn goede sfeer. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Wie overdreven lawaaierig is of de sfeer verstoort, riskeert een sanctie. Personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in de Maekelhoeve kunnen worden geweigerd.

Beveiligingscamera's - foto's

Binnen en buiten de Maekelhoeve gebruiken we op verschillende plaatsen beveiligingsapparatuur zoals camera's. Foto's die genomen worden tijdens evenementen worden gepubliceerd op onze sociale media en website. Als bezoeker van de Maekelhoeve ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van de Maekelhoeve geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie. Opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond. 

Roken

Roken is enkel toegestaan in de rokersruimte.

Consumptie van dranken

Je mag consumpties enkel binnen de Maekelhoeve gebruiken. Het is verboden om consumpties, glazen of flessen mee naar binnen of buiten te nemen.

Verkoop van goederen

Je mag binnen de Maekelhoeve geen goederen verkopen of verhandelen zonder schriftelijke toestemming.

Instructies van personeel

Als bezoeker moet je instructies van de uitbater en/of personeelsleden meteen opvolgen, dit in het belang van je eigen veiligheid.

Betaling

Een Dinner & Dance dient steeds vooraf betaald te worden. Hier vindt u onze betaalvoorwaarden terug.

De prijzen worden steeds samen met de jaarkalender online geplaatst op onze website. Hierin is geen discussie mogelijk. Alle vermelden prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of tikfouten. 

Bij het verlaten

We vragen je om bij het verlaten van de Maekelhoeve

  • geen vandalisme aan te richten;
  • geen geluidsoverlast te veroorzaken;
  • de orde en netheid te respecteren;
  • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken;
  • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners.

Bij een overtreding

Overtreed je de huisregels, dan word je verwijderd uit de zaak. Je geld wordt niet terugbetaald. Dit gaat ook op wanneer je een overtreding uitlokt of iemand ertoe aanzet. In geval van strafbare feiten, doen we steeds aangifte bij de politie. Mogelijk geven we ook een signalement door.

Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de maatregelen die genomen zullen worden.

Aansprakelijkheid

Maekelhoeve kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in Feestzalen Maekelhoeve is geheel op eigen risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud ervan) in onze vestiaire. Hang je je rugzak of jas in de vestiaire, haal dan vooraf je waardevolle spullen eruit. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade, ongevallen of diefstallen op de parking.

Klachten

Eventuele klachten kan je schriftelijk melden. Richt ze tot Maekelhoeve BVBA. Makelhoeve 3, 2431 Veerle. Stel dit niet uit, want drie werkdagen na het ontstaan van je klacht vervalt je 'klachtrecht'.